top of page

Avaluació de risc en arbrat

Plans de gestió de risc en arbrat

Un conjunt de sistemes i tècniques que ens permeten detectar el potencial perill que un arbre o les seves parts fallin, causant danys a persones o bens. Avaluem el risc de que això passi i actuem en conseqüència per a evitar danys.  

Un programa permanent, continu i jerarquitzat per a detectar i avaluar el risc , en conjunt, de tot l’arbrat urbà d’un municipi i prendre les decisions necessàries per a baixar aquest risc potencial i evitar en el possible els danys personals o materials.

bottom of page