top of page

Sanitatvegetal.com fou fundada el 2003 per Salvador Garcia López. 

Biòleg col·legiat amb més de vint anys d'experiència, expert en fitopatologia, tractaments fitosanitaris, lluita integrada en jardineria i reconegut des de l'octubre del 2013 com a Assessor GIP (Gestió Integrada de Plagues).

Professor associat de fitopatologia i tractaments fitosanitaris a l’Universitat Rovira i Virgili.

Coautor del Llibre Blanc sobre control de plagues en espais verds publicat per la Generalitat de Catalunya i  col·laborador en el manual del MAGRAMA per als Usos no Agrícoles del PAN corresponent.

bottom of page