top of page

Assessoria en GIP

Què és? 

El Reial Decret 1311/2012 de 14 de setembre estableix l'obligatorietat de la realització de lluita integrada (o gestió integrada de plagues) pel control de plagues a jardineria i la contractació, o disposició, per part de les empreses o institucions que realitzin tractaments fitosanitaris en qualsevol àmbit  d'un Assessor en Gestió Integrada de Plagues que planifiqui i controli la realització correcta de la Lluita Integrada.

La GIP és un sistema de presa de decisions jerarquitzat, en el qual es decideix actuar o no, davant l'aparició d'un flagell. Si hem d'actuar, aquesta actuació pot ser mitjançant medis culturals (adobar, regar, afegir o canviar el terra, etc.) o bé la utilització de medis químics o biológics, donant preferència a aquests darrers.

La GIP no és lluita biològica, a la que inclou com una de les possibilitats més i a la que dóna preferència sempre que sigui possible.

Per a què serveix?

 

Per a permetre gaudir dels espais verds en bones condicions de sanitat vegetal, mantenint els seus valors estètics i utilitats intrínseques d'aspecte, color, olor, ombra, etc.  I també per controlar o eliminar les plagues que poden causar molèsties i danys a les persones, animals i bens, tot respectant el medi ambient. 

ladybug-743562_1280
bug-1869980_1920
praying-mantis-190168_1920
bottom of page